Audit & Assurance

Blom & Partners is participant van DTG KAAPHOORN Audit & Assurance B.V. DTG KAAPHOORN beschikt over de vergunning om wettelijke controleopdrachten te mogen uitvoeren (WTA-vergunning). Daarom worden de Audit & Assurance activiteiten vanuit deze vennootschap verricht.

Sommige ondernemers zien de controle van de jaarrekening als een noodzakelijk kwaad. Echter het levert ook een toegevoegde waarde. Immers, controle geeft u tevens informatie over uw prestaties en de mate van risicobeheersing. DTG KAAPHOORN beschouwt de natuurlijke adviesfunctie als de belangrijkste meerwaarde voor u als ondernemer. Daarom vinden wij periodiek overleg met u over het reilen en zeilen van uw onderneming, maar ook over uw wensen en verwachtingen van ons, zijn van groot belang.

Naast jaarrekeningcontroles kunnen ook andere (financiële) zoals subsidie-verantwoordingen door ons gecertificeerd worden. Daarbij mag u van ons dezelfde proactieve houding verwachten als bij jaarrekeningcontroles.

Meer informatie over onze Audit & Assurance activiteiten kunt u vinden op de website: dtgkaaphoorn.

administratiehulp, administratie op orde, audit & assurance, Blom & Partners Heerhugowaard en Zaandam
administratiehulp, administratie op orde, audit & assurance, accountantskantoor Blom & Partners Heerhugowaard en Zaandam

Informatieverzoek

administratiehulp, administratie op orde, audit & assurance, accountantskantoor Blom & Partners