Kwaliteitseisen bewindvoerders

Meer dan alleen administratiehulp

Blom & Partners biedt meer dan alleen administratiehulp. Wij toetsen ook of bewindvoerders aan de kwaliteitseisen voldoen, zoals opgenomen in het actuele kwaliteitsstatuut van de branchevereniging BPBI. Rechtbanken in Nederland stellen strenge kwaliteitseisen aan bewindvoerders.

De volgende kwaliteitseisen worden bij een onderneming getoetst:

 • Vakbekwaamheid
  Hierbij wordt getoetst of de ondernemer en de medewerkers voldoende tijd besteden aan scholing.
 • Inrichting onderneming
  Bij de toetsing wordt gekeken naar de bereikbaarheid, continuïteit en werkprocessen van de onderneming.  
 • Ethiek
  Regels en reglementen worden hierbij getoetst. Waaronder de privacy, klachtenprocedure en geheimhouding.

De bevindingen van de toetsing worden in een rapport vastgelegd. Dit rapport wordt aan de jaarrekening toegevoegd als bijlage. Als de toetsing positief uitvalt, dan kan de rechter bepalen of er aan de bewindvoerder een C-categorie wordt verleend. Zo ja, dan mag de bewindvoerder een hoger tarief rekenen voor de dienstverlening.

De voordelen van een bewindvoerder met C-categorie:

 • Hogere tarieven rekenen
 • Waarborging van de kwaliteit en werkwijze
 • Klantenbestand groeit sneller

Laat u door ons toetsen! Neem contact met ons op voor meer informatie.

administratiehulp, kwaliteitseisen bewindvoerders, Blom & Partners accountants en adviseurs
administratiehulp, administratie op orde, kwaliteitseisen bewindvoerders, accountantskantoor Blom & Partners Heerhugowaard en Zaandam

Informatieverzoek

administratiehulp, administratie op orde, kwaliteitseisen bewindvoerders, accountantskantoor Blom & Partners