Blom & Partners toetst bewindvoerders
in Noord-Holland

Kwaliteitseisen bewindvoerders

Als bewindvoerder heb je te maken met verschillende belangen. Daarom zijn er wettelijke eisen gesteld aan je bedrijfsvoering, dossiervorming, vakbekwaamheid en ethiek. Ook de brancheverenigingen zoals BPBI en NBPB stellen aanvullende eisen aan uw beroepsuitoefening.

Wij helpen u graag om aan die eisen te voldoen.

Wij zijn ook opgenomen in de accountantspool van de branchevereniging BPBI en zijn gekwalificeerd om namens de branchevereniging BPBI kwaliteitstoetsingen uit te voeren.

Wij toetsen uw bedrijfsvoering en dossiervorming en
rapporteren daarover in de vorm van een “verslag van bevindingen”
overeenkomstig het accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM.

Voldoet u (nog) niet een de gestelde kwaliteitseisen dan
helpen wij u op weg middels specifiek op uw situatie gerichte adviezen.

Laat uw bedrijf door ons toetsen